ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายศิลา อรรถประจง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2561,13:41  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนลินรัตน์ อุปทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,11:07  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนลินรัตน์ อุปทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,10:22  อ่าน 330 ครั้ง
รายละเอียด..