ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 30 เดือน ธันวาคม 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 29 เดือน พศฤจิกายน 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 28 เดือน พศฤจิกายน 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 27 เดือน พศฤจิกายน 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 26 เดือน พศฤจิกายน 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 25 เดือน พศฤจิกายน 2565
ประกาศโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินและรุนแรง
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 23 เดือน ตุลาคม 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 22 เดือน สิงหาคม 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 21 เดือน สิงหาคม 2565
ประกาศผลการประมูลราคาการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร(ข้าวราดแกง)ในโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2565
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 17 เดือนมิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน
จดหมายข่าววังม่วง ฉบับที่ 16 เดือนมิถุนายน 2565
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าาฯ พระบรมราชืนี
ประชุมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม. หนองคาย
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565
ต้อนรับ ผอ.พลายชุมพล เหลืองาม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2565
กีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับภาค นครขอนแก่นเกมส์
ต้อนรับรองผู้อำนวยการวังม่วงพิทยาคม
มอบตำแหน่งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565
กิจกรรมการอบรม SMART HERO