กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 087-2135254
อีเมล์ : Lamaisri81@hotmail.com