ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ 2561 (อ่าน 12) 08 ธ.ค. 61
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 18) 01 ธ.ค. 61
วารสาร ฉบับที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 18) 01 ธ.ค. 61
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2561 กีฬาภายใน (อ่าน 17) 01 ธ.ค. 61
กีฬาภายใน 2561 (อ่าน 41) 29 พ.ย. 61
วันวชิราวุธ 61 (อ่าน 24) 24 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561 (อ่าน 23) 24 พ.ย. 61
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 32) 19 พ.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 (อ่าน 36) 19 พ.ย. 61
ค่ายอบรมเยาวชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสังคมและวัฒนธรรม (อ่าน 93) 17 พ.ย. 61
ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด (อ่าน 193) 15 พ.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 56) 10 พ.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 55) 10 พ.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 (อ่าน 42) 10 พ.ย. 61
อำลาสถานบัน (อ่าน 43) 10 พ.ย. 61
ผ้าห่มกันหนาวบรรเทาทุกข์ (อ่าน 40) 10 พ.ย. 61
วันปิยมหาราช 61 (อ่าน 32) 10 พ.ย. 61
วิดีโอพิธีรับ-ส่งบุคลากรวังม่วงพิทยาคม (อ่าน 8) 10 พ.ย. 61
ตอนรับ ผอ. มหันต์ เวทไธสง (อ่าน 45) 10 พ.ย. 61
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 45) 10 พ.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด (อ่าน 72) 14 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 53) 14 ก.ย. 61
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพม.25 (อ่าน 38) 14 ก.ย. 61
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2561 (อ่าน 56) 14 ก.ย. 61
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 53) 14 ก.ย. 61
กิจกรรมคุ้มครองเด็ก (อ่าน 73) 14 ส.ค. 61
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 82) 14 ส.ค. 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล (อ่าน 83) 09 ส.ค. 61
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 67) 09 ส.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพม 42 (นครสววรค์ - อุทัยธานี) (อ่าน 73) 09 ส.ค. 61
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการ ภาค10 (อ่าน 66) 09 ส.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีชมพูศึกษา (อ่าน 72) 09 ก.ค. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย (อ่าน 210) 09 ก.ค. 61
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 78) 09 ก.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสู่ความเป็นเลิศ สพม 40 (อ่าน 72) 09 ก.ค. 61
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561 (อ่าน 82) 13 มิ.ย. 61
กิจกรรมปัจฉิมเทศ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 97) 13 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2561 (อ่าน 103) 13 มิ.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู 2561 (อ่าน 119) 13 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 101) 13 มิ.ย. 61