ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน (อ่าน 47) 04 เม.ย. 62
ทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น (อ่าน 33) 20 มี.ค. 62
ต้อนรับ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา (อ่าน 18) 20 มี.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 16) 20 มี.ค. 62
ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด (อ่าน 42) 07 มี.ค. 62
พิธีส่ง ผอ. พงษ์เทพ อินทร์อำคา (อ่าน 60) 07 มี.ค. 62
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 2561 (อ่าน 33) 07 มี.ค. 62
อบรมส่งเสริมคุณธรรม โตไปไม่โกง (อ่าน 44) 07 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา (อ่าน 43) 28 ก.พ. 62
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 62 (อ่าน 70) 22 ก.พ. 62
ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1 (อ่าน 46) 13 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562 (อ่าน 88) 05 ก.พ. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2562 (อ่าน 40) 24 ม.ค. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม 2562 (อ่าน 50) 24 ม.ค. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม 2562 (อ่าน 48) 24 ม.ค. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2561 (อ่าน 59) 24 ม.ค. 62
อบรม Open Eyes (อ่าน 62) 24 ม.ค. 62
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 (อ่าน 156) 19 ม.ค. 62
ร่วมเชียร์ ร่วมส่งแรงใจ ลูกน้ำเงิน - ขาว ปาริชาติเกมส์ (อ่าน 89) 03 ม.ค. 62
Merry Christmas & Happy New Year (อ่าน 80) 31 ธ.ค. 61
คนเก่งหัวใจแกร่ง (อ่าน 81) 31 ธ.ค. 61
TYC สร้างต้นกล้าประชารัฐ (อ่าน 83) 31 ธ.ค. 61
ทุนมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 79) 21 ธ.ค. 61
การดำเนินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวและปลอดอบายมุข (อ่าน 79) 20 ธ.ค. 61
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (อ่าน 89) 20 ธ.ค. 61
ค่ายการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 112) 18 ธ.ค. 61
วันพ่อแห่งชาติ 2561 (อ่าน 109) 08 ธ.ค. 61
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 82) 01 ธ.ค. 61
วารสาร ฉบับที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 84) 01 ธ.ค. 61
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2561 กีฬาภายใน (อ่าน 86) 01 ธ.ค. 61
กีฬาภายใน 2561 (อ่าน 112) 29 พ.ย. 61
วันวชิราวุธ 61 (อ่าน 92) 24 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561 (อ่าน 93) 24 พ.ย. 61
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 96) 19 พ.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 (อ่าน 107) 19 พ.ย. 61
ค่ายอบรมเยาวชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสังคมและวัฒนธรรม (อ่าน 202) 17 พ.ย. 61
ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด (อ่าน 282) 15 พ.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 131) 10 พ.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 123) 10 พ.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 (อ่าน 109) 10 พ.ย. 61