ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2565
กีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับภาค นครขอนแก่นเกมส์
ต้อนรับรองผู้อำนวยการวังม่วงพิทยาคม
มอบตำแหน่งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565
กิจกรรมการอบรม SMART HERO
กิจกรรมอบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2564
กีฬาหนองคายปาริชาติเกมส์
ประเมินนักเรียนพระราชทาน
ประกาศรับย้ายข้าราชการครู
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
เยี่ยมทุนพระราชทาน
คนเก่ง ศิษย์ ว.ม.
มอบเงินบรรเทาภาระค่าใช้เงินด้านการศึกษา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ผอ เขต เยี่ยมโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ดอกคูณ ถื่นโขงเกมส์ 2021
ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กีฬาสหวิทยาเขตเทสรังสี
วันมาฆบูชา
จิตอาสาพระราชทาน
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
เยี่ยมทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564
Choching รอง ผอ. เขต