ข่าวประชาสัมพันธ์
ดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 14 เดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 1) 18 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562 (อ่าน 3) 18 มิ.ย. 62
สร้างความรัก ความปรองดอง ความยุติธรรม (อ่าน 6) 18 มิ.ย. 62
ไหว้ครู + รับน้องใหม่ 62 (อ่าน 9) 14 มิ.ย. 62
ดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 13 เดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 9) 14 มิ.ย. 62
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (อ่าน 18) 08 มิ.ย. 62
ดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2562 (อ่าน 16) 08 มิ.ย. 62
ดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 12 เดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 22) 08 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (อ่าน 20) 03 มิ.ย. 62
แม่ของแผ่นดิน (อ่าน 24) 21 พ.ค. 62
ต้อนรับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา1/ 2562 (อ่าน 26) 21 พ.ค. 62
วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา 62 (อ่าน 26) 21 พ.ค. 62
ปฐมนิเทศ 2562 (อ่าน 25) 14 พ.ค. 62
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน (อ่าน 103) 04 เม.ย. 62
ทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น (อ่าน 70) 20 มี.ค. 62
ต้อนรับ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา (อ่าน 61) 20 มี.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 56) 20 มี.ค. 62
ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด (อ่าน 82) 07 มี.ค. 62
พิธีส่ง ผอ. พงษ์เทพ อินทร์อำคา (อ่าน 118) 07 มี.ค. 62
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 2561 (อ่าน 70) 07 มี.ค. 62
อบรมส่งเสริมคุณธรรม โตไปไม่โกง (อ่าน 90) 07 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา (อ่าน 83) 28 ก.พ. 62
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 62 (อ่าน 113) 22 ก.พ. 62
ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1 (อ่าน 88) 13 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562 (อ่าน 129) 05 ก.พ. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2562 (อ่าน 75) 24 ม.ค. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม 2562 (อ่าน 88) 24 ม.ค. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม 2562 (อ่าน 82) 24 ม.ค. 62
วารสารดอกคูณ ถิ่นโขง ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2561 (อ่าน 87) 24 ม.ค. 62
อบรม Open Eyes (อ่าน 101) 24 ม.ค. 62
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 (อ่าน 210) 19 ม.ค. 62
ร่วมเชียร์ ร่วมส่งแรงใจ ลูกน้ำเงิน - ขาว ปาริชาติเกมส์ (อ่าน 130) 03 ม.ค. 62
Merry Christmas & Happy New Year (อ่าน 112) 31 ธ.ค. 61
คนเก่งหัวใจแกร่ง (อ่าน 114) 31 ธ.ค. 61
TYC สร้างต้นกล้าประชารัฐ (อ่าน 115) 31 ธ.ค. 61
ทุนมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 110) 21 ธ.ค. 61
การดำเนินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวและปลอดอบายมุข (อ่าน 113) 20 ธ.ค. 61
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (อ่าน 113) 20 ธ.ค. 61
ค่ายการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 158) 18 ธ.ค. 61
วันพ่อแห่งชาติ 2561 (อ่าน 156) 08 ธ.ค. 61