ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ดอกคูณ ถื่นโขงเกมส์ 2021
ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กีฬาสหวิทยาเขตเทสรังสี
วันมาฆบูชา
จิตอาสาพระราชทาน
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
เยี่ยมทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564
Choching รอง ผอ. เขต
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 24 ปี ก่อตั้งโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เรื่อง มาตรการระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก
โครงการวัยใส ใส่ใจรัก
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 63
วันวชิราวุธ 2563
มหกรรมพลังงานโซล่าร์เซลล์
ดอกคูณ ถิ่นโขง : โครงการเฝ้าระวังและรณรงค์การป้องกันตนเอง
ดอกคูณ ถิ่นโขง : นายอำเภอพบปะนักเรียน
ดอกคูณ ถิ่นโขง : โครงการจริยธรรมสัญจร
พิธีไหว้ครู 2563
ต้อนรับ โรงเรียนบ้านเมืองบาง
วันแม่แห่งชาติ 2563
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ชนะเลิศระดับชาติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ประรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เยี่ยมทุนพระราชทาน