ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562
   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปรึกษาหารือ รายงานผลการดำเนินกิจการของสถานศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อแก้ปัญญานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และส่งเสริม นักเรียนที่มีพฤติกรรมดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีเช่นเคย 
 
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 49 ครั้ง