ข่าวประชาสัมพันธ์
จริยธรรมสัญจร
   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ร่วมกับโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จัดกิจกรรม โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนในระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพันโขดแสนไคร้
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,09:45   อ่าน 125 ครั้ง