ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจจุดเสี่ยง คุ้มครองเด็ก
   เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการสำรวจจุดเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนและแก้ไข ปัญหาจุดเสี่ยง โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาริษา สธูป จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีนายสุพิศ คำทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายมหันต์ เวทไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากร การดำเนินกิจกรรมสำรวจจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากทางด้านกายกายภาพและด้านบุคคล แก่นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงเต็มตามศักยภาพของตนเอง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 66 ครั้ง