ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น
ชาววังม่วงพิทยาคมขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ"น้องเนม" เด็กหญิงสนันท์ธร อมฤกษ์ นักเรียนชั้น ม.๓ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ปัจจุบันเรามีนักเรียนได้ทุน ม.ท.ศ. ๒ คน)
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,10:48   อ่าน 149 ครั้ง