ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ที่ จบ การศึกษาภาคบังคับ ม.3 และนักเรียนที่จบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โดยในงานมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีมากมาย ณ ห้องประชุมพันโขดแสนไคร้ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินกับนักเรียนทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีประกอบอาชีพ ช่วยพัฒนาสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อไป
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,10:40   อ่าน 160 ครั้ง