ข่าวประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ร่วมองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านม่วง จัดกิจกรรมอบรมโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข ช่วยกันแยก ช่วยกันลด ปัญหาขยะ คัดแยกขยะจากต้นทาง ช่วยกันเสริมร้างความสะอาดในชุมชน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง วันที่ 7 มีนาคม 2562
   เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้กับนักเรียนเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ขยายผลในชุมชนให้รุ้จักวิธีแยกขยะ  ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,10:23   อ่าน 122 ครั้ง