ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม Open Eyes
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม นำโดยนายมหันต์ เวทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21  เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 120 ครั้ง