ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม นำโดยนายมหันต์  เวทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตอนรับ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 โดย มี นายนิยม โพธิ์งาม รอง ผอ. สพป. ขอนแก่นเขต 3 เป็นประธานกรรมการ แทนนายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 3  เพื่อประเมินสถานศึกษาในการรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  วันที่ 18 มกราคม 2562 
   บรรยากาศการประเมินแบบเป็นมิตร ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ ผู้ปกครง ชุมชน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครับ 
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 248 ครั้ง