ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์
   นักเรียนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับทุนการศึกษาจากทุนมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งมีนักเรียนได้รับทุนดังนี้
       1. ทันให้เปล่า 
            1.1 ณัฐชมน ศรีชมภู 4/1
            1.2 กรรณิการ์ พิมพ์พงษ์ 2/1
       2. ทุนต่อเนื่อง 
            2.1 กัลยารัตน์ ปราบหนองบัว 6/1
    วันที่ 21 ธันวาคม 2561  ณ ที่ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,13:39   อ่าน 110 ครั้ง