ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาภายใน 2561
   โรงเรียนวังม่วงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายศิริศักดิ์ เบ้าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ในการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของบุตรหลาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 
    บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 132 ครั้ง