ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ถึงแผนและแนวทางการจัดการศึกษา ชี้แจงแนวทางการทำงาน และข้อคำถามต่างๆของผู้ปกครองนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน แนวทางการพัฒนานักเรียน เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลโลกที่ดี ณ ห้องประชุมพันโขดแสนไคร้  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 109 ครั้ง