ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 โดยรับโล่พร้อมเกียรติบัตร จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่ 18  กันยายน 2561
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 200 ครั้ง