ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
  คุณครูยุภาพร ยอดคีรี ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยรับเกียรติบัตรพร้อมเข้มที่ระลึก ในวันที่  ๑๐ – ๑๒ กันยายน   ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,09:32   อ่าน 153 ครั้ง