รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
243 หมู่ 2   ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 042414740 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :