ผู้บริหาร

นายพลายชุมพล เหลืองาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/11/2017
ปรับปรุง 01/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 291517
Page Views 351474
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม กองนาง ท่าบ่อ 08-1975-5413
2 โรงเรียนถ่อนวิทยา บ้านถ่อน ท่าบ่อ
3 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
4 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม หนองนาง ท่าบ่อ 042-014470
5 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม โคกคอน ท่าบ่อ 042443070
6 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ 0857388416
7 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม บ้านม่วง สังคม 042414740
8 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม หินโงม เมืองหนองคาย 042-414805
9 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เวียงคุก เมืองหนองคาย 042438157
10 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก 0-4248-3133
11 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย 0828355772
12 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม วัดหลวง โพนพิสัย 042-414735