ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อหน่วยงาน

 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่  243  หมู่  2  ถนนบ้านม่วง-เทพประทับ ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43160
   โทรศัพท์ : 0-4241-4740 โทรสาร : 0-4241-4740
089-655-5451 ผอ. มหันต์  เวทไธสง
    e - mail : wangmuangpit@hotmail.com 
    website  http://wangmuangpittayakom.com 
    facebook https://web.facebook.com/wangmungpit/
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ